1. Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Quốc tế

2. Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong Trường Đại học Quốc tế

3. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của Trường Đại học Quốc tế

4. Bảo hiểm năm 2023

Nhân sự tiếp nhận:

Trung tâm bồi thường BH con người – Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện

Tầng 2, Tòa nhà Thủy Lợi 4 số 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Lưu ý:

PTI tạm dừng dịch vụ bảo lãnh viện phí từ ngày 29/6 đến ngày 02/7/2023.

5. Blackboard: Hướng dẫn sử dụng

6. Turnitin

7. Hướng dẫn sử dụng mail Office 365 để gửi email số lượng lớn