Cờ bạc Việt Nam - Live casino

Khoa Học & Công Nghệ

THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2024

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Công văn số 653/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 về việc Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng […]

CHI TIẾT

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên của Live casino được tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên các kiến […]

CHI TIẾT

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023

Được sự phê duyệt của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô về kế hoạch đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở dành […]

CHI TIẾT

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, căn cứ vào chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHQT và nhân dịp 20 năm […]

CHI TIẾT

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 8 VỀ CÔNG NGHỆ NANO & ỨNG DỤNG

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo về việc tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Công nghệ Nano và Ứng dụng (IWNA 2023).  1. […]

CHI TIẾT

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG LOẠI B TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ: MỘT SỐ LỚP BÀI TOÁN TỐI ƯU VỚI YẾU TỐ KHÔNG CHẮC CHẮN VÀ ỨNG DỤNG

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Trường Đại học Quốc tế: Một số lớp bài toán tối ưu […]

CHI TIẾT

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG LOẠI B TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ: GIA CƯỜNG KHẢ NĂNG KHÁNG CẮT CỦA DẦM BÊTÔNG CỐT FRP

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Trường Đại học Quốc tế: Gia cường khả năng kháng cắt của […]

CHI TIẾT

THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM 2023

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Công văn số 1459/ĐHQG-KHCN ngày 24/8/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc thông tin về đề cử xét […]

CHI TIẾT