Cờ bạc Việt Nam - Live casino

Sự kiện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP SÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Thư mời chào giá Cung cấp Sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ CHÀO GIÁ THI CÔNG LẮP ĐẶT DÂY MẠNG VÀ DÂY ĐIỆN THOẠI CHO 6 PHÒNG HỌC

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu thi công lắp đặt dây mạng và dây điện thoại cho 6 phòng học theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ CHÀO GIÁ THÁO LẮP, VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT BÀN GHẾ THEO YÊU CẦU

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu tháo lắp, vận chuyển, lắp đặt bàn ghế theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LÀM RÈM CỬA SỔ

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu làm rèm cửa sổ theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. Thời […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua vật tư điện theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. Thời […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ BẢNG VIẾT

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua bảng viết theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. Thời gian […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP SÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Thư mời chào giá Cung cấp Sách phục vụ công tác giảng dạy Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. Thời […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ LƯỚI

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu khảo sát và báo giá sửa chữa nhà lưới theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan […]

CHI TIẾT