Cờ bạc Việt Nam - Live casino

Thông tin đấu thầu – mời chào giá

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA DẦU CẮT GỌT

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua dầu cắt gọt theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. Thời […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ IN ẤN BÌA HỒ SƠ

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu in ấn bìa hồ sơ theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá. […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu thu gom chất thải nguy hại theo Thư mời chào giá đính kèm. (bản pdf, bản Word) Kính mời các đơn vị […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY IN VÀ MÁY SCAN

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm máy in và máy scan theo Thư mời chào giá đính kèm. Kính mời các đơn vị quan tâm gửi […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DANH MỤC HÀNG HÓA PHỤC VỤ LỚP HỌC GIẢNG ĐƯỜNG

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa phục vụ lớp học giảng đường theo Thư mời chào giá đính kèm. (bản pdf, bản […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu sửa chữa hệ thống máy lạnh theo Thư mời chào giá đính kèm: Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LÕI LỌC NƯỚC

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm lõi lọc nước theo Thư mời chào giá đính kèm: Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Báo giá […]

CHI TIẾT

THƯ MỜI CHÀO GIÁ KHẢO SÁT, SỬA CHỮA, THAY THẾ TỤ BÙ TRẠM ĐIỆN 2.000KVA

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu khảo sát, sửa chữa, thay thế tụ bù trạm điện 2.000kVA theo Thư mời chào giá đính kèm: Kính mời các đơn […]

CHI TIẾT