Cờ bạc Việt Nam - Live casino

Tuyển sinh

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link sau.

By dnbich | Tuyển sinh
CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn vui lòng truy cập đường link sau.

By dnbich | Tuyển sinh
CHI TIẾT

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (PHƯƠNG THỨC 6)

Thân mời các bạn và quý phụ huynh truy cập đường link sau để biết thêm thông tin chi tiết.

By dnbich | Tuyển sinh
CHI TIẾT

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC UTXT HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2023 (PHƯƠNG THỨC 2)

Thân mời các bạn và quý phụ huynh truy câp đường link sau để biết thêm thông tin chi tiết.

By dnbich | Tuyển sinh
CHI TIẾT

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNL DO ĐHQG-HCM TỔ CHỨC NĂM 2023 (PHƯƠNG THỨC 4)

Thân mời các bạn và quý phụ huynh truy câp đường link sau để biết thêm thông tin chi tiết.

By dnbich | Tuyển sinh
CHI TIẾT

CHÍNH THỨC MỞ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC 2, 3.2, 6

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường link sau.

By dnbich | Tuyển sinh
CHI TIẾT

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ

Thân mời các bạn truy cập đường link sau để biết thêm thông tin chi tiết.

By dnbich | Tuyển sinh
CHI TIẾT