Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp (IEM) được thành lập với mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà quản lý trong các lĩnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, và các ngành Dịch vụ. Với 2 bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (ISE) và Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (LSCM), Khoa cung cấp cho sinh viên 7 chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu: Chương trình đại học của ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (ISE) sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tế trong việc thiết kế, vận hành, cải thiện và tối ưu các hệ thống sản xuất và dịch vụ.

 • Chương trình do Live casino cấp bằng: Sinh viên học 4 năm tại Live casino , bằng Kỹ sư “Kỹ thuật hệ thống công nghiệp”, do Live casino cấp.
 • Chương trình do các trường Đại học đối tác cấp bằng: học 2 năm tại Live casino và 2 năm tại trường đối tác liên kết ở nước ngoài, được cấp bằng bởi các trường đối tác nước ngoài. Hiện nay có các đối tác như Đại học Rutgers bang New Jersey, Mỹ (Rutgers, The State University of New Jersey) và Đại học Binghamton bang New York, Mỹ (State University of New York, Binghamton).

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

 • Theo đuổi việc học lên cao hơn, có khả năng cạnh tranh thành công để giành được những học bổng uy tín để có thể theo học các chương trình cao học ở nước ngoài.
 • Trở thành kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp giỏi, có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, chuỗi cung ứng và hậu cần, quản lý chất lượng, lập kế hoạch và điều độ, thiết kế và sắp xếp các mặt bằng trong các công ty/ cơquan:

o Về sản xuất: các công ty nước ngoài, tư nhân, doanh nghiệp nhà nước với tất cả loại hình sản xuất
o Về dịch vụ: khách sạn, bệnh viện, sân bay, các công ty dịch vụ bán lẻ, giao nhận

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 1. Tối ưu hóa trong sản xuất và chuỗi cung ứng

  • Ra quyết định đa mục tiêu (Multi Criteria Decision Making): Thiết lập và giải các bài toán Ra quyết định đa mục tiêu và đa tiêu chuẩn với nhiều ứng dụng trong quản lý.
  • Điều độ tối ưu (Optimization for Scheduling and Sequencing): Thiết lập và giải các bài toán điều độ cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ.
  • Quy hoạch toán học và Vận trù học (Operations Research): áp dụng quy hoạch nguyên, quy hoạch tuyến tính và phi tuyến tính (Linear and Nonlinear programming), phân tích hàm lồi và độ lồi tổng quát, phân tích không trơn (Nonsmooth analysis), các bài toán bất đẳng thức biến thiên và điểm cân bằng để xây dựng mô hình và giải các bài toán vận tải, bài toán thiết kế chuỗi cung ứng, bài toán tối ưu hóa mạng lưới cung ứng …
  • Mô phỏng và mô hình hóa (Simulation): sử dụng kỹ thuật mô phỏng rời rạc, tích hợp kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật tối ưu hóa nhằm giải quyết các vấn đề trong tồn đọng trong hệ thống sản xuất, giao thông, dịch vụ, …
  • Giải thuật tìm kiếm tối ưu (Local Search Optimization): Nghiên cứu các giải thuật hiện đại như Giải thuật di truyền (Genetic Algorithms), Giải thuật tìm kiếm vùng cấm (Tabu Search Algorithms), Giải thuật mô phỏng quá trình tôi (Simulated Annealing Algorithms), Giải thuật đàn kiến (Ant Colony Algorithms) … và áp dụng trong các bài toán tối ưu sản xuất và dịch vụ.
 2. Công nghệ thông minh trong quản lý sản xuất, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng đông lạnh

  • Học máy (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quy trình lập kế hoạch và hỗ trợ ra quyết định.
  • Internet Vạn Vật (IoT) giúp kết nối và tự động hóa các quy trình trong chuỗi giá trị.

 3. Đào tạo doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ
  • Cung cấp các khóa nghiệp vụ ngắn hạn về quản lý nhà kho, sản xuất tinh gọn, v.v.
  • Cung cấp các nghiên cứu thị trường liên quan đến chuỗi cung ứng.
  • Chuyển giao các sản phẩm gia công máy.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
Phòng O2 – 602
Điện thoại: (84 – 28) 37244270 – số máy lẻ: 3327, 3982
Email: [email protected]
Website: //iem.indian100.com
Fanpage: