Trường Đại học Quốc tế có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học uy tín và có thứ hạng cao trên thế giới, từ Châu Mỹ, Châu Âu và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Một số đại học đối tác của Live casino bao gồm: Đại học New South Wales, Đại học Monash, Đại học Deakin, Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc), Đại học Nottingham, Đại học West of England (Anh Quốc), Đại học Công nghệ Auckland (New Zealand), Đại học Houston, Đại học Hawaii tại Manoa, Đại học Binghamton (Hoa Kỳ).

Các hoạt động hợp tác quốc tế trường đã và đang triển khai với các đối tác nước ngoài rất đa dạng, bao gồm các hoạt động hợp tác chính như sau:

  • Hợp tác trao đổi sinh viên – giảng viên
  • Hợp tác đào tạo
  • Hợp tác trao đổi học thuật
  • Hợp tác nghiên cứu