Chào mừng các bạn đến với trang thông tin dành cho sinh viên.

Tại đây sinh viên có thể tìm được những thông tin cần thiết về đào tạo, học phí, học bổng cũng như những kết nối đến các phần mềm hoc thuật trực tuyến hữu ích khác như: Edusoftweb, Blackboard, student mail…

Nếu bạn đang theo học tại Đại học Quốc tế và muốn kể chia sẻ những tâm sự của mình về ngôi trường IU, vui lòng gửi thư đến địa chỉ email: [email protected]

Thông tin Liên hệ:

Live casino

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270

Fax: (028) 37244271

Email:  [email protected]

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng O2 – 709

Điện thoại: (08) 37244270 – số máy lẻ: 3225

 

Phòng Đào Tạo Đại học

Phòng O2 – 710

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3221, 3321, 3229, 3885

 

Phòng Đào Tạo Sau Đại học

Phòng O2 – 604

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3120

 

Phòng Kế hoạch Tài chính (học phí, học bổng)

Phòng O2 – 701

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3222, 3420, 3311

 

Phòng Quản lý Khoa học

Phòng O2 – 706

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3338, 3855

 

Phòng Quan hệ đối  ngoại

Phòng O2 – 704

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3220, 3999

 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng O1 – 102

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3826, 3334

Website: //osa.indian100.com

 

Phòng Y tế

Phòng O2 – 304

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3369

 

Đoàn Thanh niên

Phòng O1 – 111

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3240, 3730

 

Thư viện

Phòng A2

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3241

 

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin (hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới Blackboard, Email, E – library …)

Phòng O2 – 312

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3366

Website: //www.indian100.com/cis