Trường ĐH Quốc tế thu học phí theo số tín chỉ đăng kí học tập.

  • Chương trình do Live casino cấp bằng: khoảng 50.000.000 VNĐ/năm (học phí này có thể thay đổi dựa trên số tín chỉ thực đăng ký mỗi học kỳ).
  • Các chương trình liên kết:
    • Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 63.000.000 đến 67.000.000 VNĐ/năm.
    • Học phí các trường liên kết tại nước ngoài dự kiến: (Xem chi tiết tại website của các trường)

Hướng dẫn nộp học phí:

Quý phụ huynh và Sinh viên nộp học phí bằng các phương thức sau:

Cách 1: Nộp tiền mặt tại phòng KHTC (Tầng 7 – Phòng O2.701) và nhận hóa đơn điện tử trên tài khoản Edusoft Web.

Cách 2: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường, theo nội dung sau:

1-Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

–       Tên đơn vị           : Trường Đại học Quốc tế

–       Số tài khoản       : 3140035267

–       Tại ngân hàng    : BIDV – CN Đông Sài Gòn

–       Nội dung               : Họ tên SV, MSSV nộp học phí HK…

–       Số tiền                   :…VNĐ

2-Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

–       Tên đơn vị           : Trường Đại học Quốc tế

–       Số tài khoản       : 007 100 599 9999

–       Tại ngân hang    : Vietcombank Chi nhánh TPHCM

–       Nội dung             : Họ tên SV, MSSV, nộp học phí HK…

–       Số tiền                  :…VNĐ

Sau 1 tuần, quý phụ huynh hoặc sinh viên nhận hóa đơn điện tử trên tài khoản Edusoft Web.

Mọi chi tiết liên quan về học phí, đề nghị Quý phụ huynh hoặc sinh viên liên hệ Phòng KHTC, điện thoại:

028 3724 4270 ext – 3420 hoặc 3837