Để xem điểm rèn luyện, sinh viên vui lòng vào trang Điểm rèn luyện và nhập MSSV và ngày tháng năm sinh của mình để tra cứu.

Để xem các thông tin khác như điểm, thời khóa biểu, học phí, lịch thi và đăng ký môn học, các bạn sinh viên vui lòng vào Edusoftweb để xem.

* Lưu ý: các bạn sinh viên phải liên hệ Phòng Đào Tạo để biết thông tin tài khoản của mình trên Edusoftweb.

Phòng Đào Tạo

Phòng A2 – 708, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3221, 3229
Fax: (028) 37244271