THƯ MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ VỆ SINH

Kính mời đơn vị tham gia chào giá vật tư vệ sinh với nội dung theo thông báo đính kèm.
Nội dung báo giá gửi về:
Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất (Phòng O2. 702)
Trường Đại học Quốc tế
+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM.
+ Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 – Ext: 3223.
——————————————————————
Trân trọng,
Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất