THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUÊ XE ĐƯA RƯỚC ĐOÀN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH FIBAA

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung theo thông báo đính kèm:
Nội dung báo giá gửi về:
– Bản scan có đóng dấu và file mềm gửi phản hồi lại email mời chào giá.
– Bản cứng gửi về:
+ Người nhận: Trần Đức Mỹ
+ Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất
– Trường Đại học Quốc tế
+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 – Ext: 3846.
Email: [email protected]
——————————————————————
Trân trọng,
Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất