TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TUYỂN SINH THEO 7 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TUYỂN SINH THEO 7 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Năm 2024, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) quyết định dùng 7 phương thức xét tuyển khác nhau trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy.

Tuyển 2.610 chỉ tiêu vào 23 ngành và 20 chương trình liên kết

Năm nay, nhà trường tuyển 23 ngành đào tạo đại học chính quy (học 4 năm tại Việt Nam do Trường đại học Quốc tế cấp bằng) và 20 chương trình đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2024 của trường là 2.610 sinh viên, trong đó các ngành do nhà trường cấp bằng với 1.970 chỉ tiêu và chương trình liên kết với 640 chỉ tiêu.

Link gốc xem tại đây: