TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CÓ THÊM 08 TÂN PHÓ GIÁO SƯ

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ CÓ THÊM 08 TÂN PHÓ GIÁO SƯ

Chiều nay, 02/02/2024, Live casino (ĐHQG-HCM) vừa làm Lễ công bố quyết định chức danh Phó Giáo sư cho 08 giảng viên của 06 Khoa, Bộ môn. 08 Giảng viên đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư năm 2023.

Theo đó, 08 giảng viên được công nhận Phó Giáo sư năm 2023 của Live casino (ĐHQT) với những thành tích cao về nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, học viên cùng các tiêu chuẩn khác trong thời gian qua. Trong số đó, PGS. TS. Phạm Tấn Nhật – Khoa Quản trị Kinh doanh – là giảng viên trẻ nhất (sinh 1987).

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế – chúc mừng 08 Tân Phó Giáo sư của 06 Khoa, Bộ môn.

Trong buổi lễ, PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – chúc mừng 08 tân Phó Giáo sư và kỳ vọng trong tương lai 08 tân Phó Giáo sư sẽ tiếp tục cống hiến trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường. Thầy Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh, với một trường đại học dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và có định hướng trở thành một trường đại học nghiên cứu thì lực lượng giảng viên tinh hoa như các thầy cô đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của trường đai học đó. Thầy Hiệu trưởng cũng mong trường mỗi năm sẽ có thêm nhiều thầy cô đạt được thành tựu, nhiều thầy cô đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư. Đặc biệt, PGS. TS. Lê Văn Thăng cũng vui vẻ chia sẻ: “Thật may sao, quyết định đầu tiên mà tôi ký khi vừa nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng lại là quyết định bổ nhiệm chức danh cao quý này”.

PGS. TS. Hà Minh Trí – Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh – đại diện 08 Tân Phó Giáo sư phát biểu tri ân

PGS. TS. Hà Minh Trí – Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh – cũng đại diện 08 Tân Phó Giáo sư phát biểu tri ân những đóng góp của đồng nghiệp, của các sinh viên, học viên cho công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Thầy nói riêng và 08 thầy cô được phong chức danh Phó Giáo sư năm nay của nhà trường. Thầy Hà Minh Trí cũng gửi lời chúc năm mới đến tất cả viên chức – người lao động toàn trường nhân dịp Tết đến Xuân Giáp Thìn về.

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Hà Minh Trí – Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh.

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Phạm Tấn Nhật – Trưởng Bộ môn Quản trị Khách sạn Nhà hàng Khoa Quản trị Kinh doanh.

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương – Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Kinh tế Tài chính Kế toán.

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Nguyễn Thị Thuỷ – Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường. 

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Nguyễn Thảo Trang – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hoá học và Môi trường.

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Huỳnh Khả Tú – Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin. 

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Nguyễn Minh Quân – Phó Trưởng Bộ môn Toán.

PGS. TS. Lê Văn Thăng – Hiệu trưởng trường ĐHQT – và TS. Hồ Nhựt Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường – trao quyết định bổ nhiệm cho PGS. TS. Huỳnh Chấn Khôn – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Y sinh. 

Theo quyết định, 08 giảng viên được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2023 bao gồm:

  1. TS. Huỳnh Khả Tú – Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Điện tử
  2. TS. Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành ngành Hóa học
  3. TS. Nguyễn Thảo Trang – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trương – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Hóa học
  4. TS. Phạm Tấn Nhật – Trưởng Bộ môn Quản trị Khách sạn Nhà hàng Khoa Quản trị Kinh doanh – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế
  5. TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương – Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế
  6. TS. Nguyễn Minh Quân – Phó Trưởng Bộ môn Toán – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Toán học
  7. TS. Huỳnh Chấn Khôn – Giảng viên Khoa Kỹ thuật y sinh – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Sinh học
  8. TS. Hà Minh Trí – Trưởng Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh – được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế.